قطره های اشک شمسیه در رخسارش را بروز پیروزی اش درک کنیم.

دوستی که دوسال پیش، در محل فاجعه رفته بود، آنروز گویی می‌دانست و درباره قطره های اشک شمسیه نوشته بود. عکسهای آن روز را ببینیم و دریابیم که غم و شادی چگونه باهم گره خورده اند؟
“بر‌چی که رسیدیم از جوانی پرسیدیم مکتب موعود کجاست؟ با دست به کوچه‌ای اشاره کرد. وارد کوچه که شدیم قطرات خشک‌شده‌ی خون ما را تا مکتب موعود راهنمایی کرد. خون بر دیوار و در و جریده‌های کاردستی مکتب هنوز مانده، سقف صنف آمادگی کانکور فرو پاشیده، قسمتی از صنف به تلی از آوار بدل شده است. انباری از کفش‌های خون‌آلود و کتاب‌های خون‌آلود در گوشه‌ای افتاده، تخته‌ غار‌غار شده، بر فراز این تخته نوشته است: «بسم رب‌الکعبه.» تروریستان هم برای رضای رب کعبه بر دانش‌آموزان حمله کردند. ما به صنفی پا می‌گذاشتیم که پر از بیک‌های خون‌آلود دانش‌آموزان کشته شده و زخمی است. مادری پشت بیک دخترش آمده است. گلویش بغض دارد و آهسته‌آهسته گپ می‌زند. مسوولین مکتب از او شماره‌ی تلفن می‌خواهند. می‌گوید ندارم. کتاب‌های دخترش را می‌گیرد و با تأکید به مسوولین می‌گوید: «هوش کنید کتاب کس دیگری را به من ندهید.» زن می‌رود، بغضش را با خودش می‌برد. اندک‌اندک دوستان و خویشاوندان شاگردان دیگر می‌آیند با بغض‌هایی در گلوهای‌شان. شماری از بیک‌ها غار‌غار شده‌اند. یک بیک را باز می‌کنی. تکه‌ای از نان خشک و آب می‌یابی. بیک دومی را باز می‌کنی یک سکه‌ی دو افغانی‌گی. این صحنه اندوهی بر اندوه‌هایت می‌افزاید. شاید جوانی که در یکی از نهادهای امنیتی کار می‌کند اندوهت را از چشم‌هایت خوانده که می‌گوید در تمام بیک‌ها ده افغانی یا بیست افغانی است؛ در تمام بیک‌ها. اشک در چشم‌هایت تردد می‌کند که بریزد یا نریزد؟ جوان ادامه می‌دهد هیچ‌کدام این‌ها فرزند وکیل و وزیر و رییس جمهور نبودند؛ فرزندان رییس جمهور کی در این ملک زندگی می‌کنند؟ بالاخره می‌ریزد. بیک بعدی را باز می‌کنی قرآن جیبی می‌یابی. در داخل بیک بعدی خون، بیک بعدی کیکی که نصفش خورده شده، نصفش لقمه‌زده مانده. صدای جوان می‌آید: صاحب این بیک کشته شده. کتابچه‌ای را اباز می‌کنی. در یکی از صفحاتش نوشته است: «دنبال قهرمان نباش!» این جمله مرا به یاد شعر ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد فروغ می‌اندازد. فروغ در آن شعر می‌گوید «نجات‌دهنده در گور خفته است.» کتابچه‌ی بعدی خون‌آلود است. در لای کتاب فزیک برگ‌های خشکیده‌ی گل می‌یابی. بیک بعدی در پاکتی اندکی کشمش‌نخود میوه‌ی خشک دارد، اما در هیچ یک از این بیک‌ها سلاح نیست، بمب نیست، نقشه‌ی جنگی برای حمله به هیچ گروهی نیست، هیچ یک این بیک‌ها جان کسی را تهدید نمی‌کردند. در حمله‌ی تروریستان بر مکتب موعود ۵۰ تن کشته شد و ۷۰ تن دیگر زخمی. کشته و زخمی‌شده‌ها در رده‌ی سنی ۱۴ تا ۱۸ سال قرار داشتند. آن‌ها تنها دانش‌آموز بودند.” ( رامین مظهر) ۱۸ / آگست / ۲۰۱۸ . ساعت ده و هفت دقیقه بامداد.
برگزفته از صفحه باقی سمندر

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • ۵
  • جوزا

  • ۱۴۰۱
  • 26
  • May
  • 2022
  • 24
  • شوال
  • 1443

امار سایت