فکاهی و جوک های منتخب!

اتفاق

از یک آدم سوال کردن بزرگترین اتفاق که در زندگی برایت افتاده که هیچوقت فراموش نمیتوانی بکنی چی است ؟ جواب داد که یکوقت در سرک باآ نکه اسهال بودم فکرم نشد گوز زدم.

سایت منتبع: افغان پیوم

 

یک آدم نشه بود نصف شب هرقدر کوشیش میکرد که کلید را در سوراخ قفل داخل کند تا دروازه خانه باز شود سوراخ را نمی یافت داد و بیداد را انداخت خانمش از با لا صدا کرد که اگر کلید نداری که برایت بیاورم .گفت نه زن کلید دارم سوراخ بیار.

سایت منبع: افغان پیوم  

 

یک روز معلم از شاگردان پرسید که در جهان قوی ترین حیوان را نام بیگرید یکی از شاگردان دست خود را بالا نمود و گفت من میدانم معلم گفت بفرماید کدام حیوان است ؟ شاگر جواب داد و گفت مرچه. معلم گفت چیطور؟ شاگرد گفت یک روزدر ساکت برق خانه ما مرچه داخل شده بود میخواستم که ان ر از سوراخ ساکت برق بیرون نمایم من یک میخ را گرفتم در سوراخ ساکت برق داخل کردم من را یک لگدی بیسار قوی زد که در دیوار خوردم.

منبع: وبلگ فکاهی{jcomments on}

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • ۵
  • جوزا

  • ۱۴۰۱
  • 26
  • May
  • 2022
  • 24
  • شوال
  • 1443

امار سایت