غزنی در آتش وخون میسوزد!

نبی قانع زاده

چندین سال است در اثر سیاستهای دو پهلوی حاکمیت هر روز به عمیق تر شدن فاجعه افزوده میگردد چند هفته پیش در روزهای عید فطر از حضور جنایتکاران طالب در شهرها و دهات به مناسبت آتش بس یکطرفه استقبال شد آقای غنی این حضور را موفقیت آمیز خواند.
در این روز ها به مناسبت عید قربان بازهم بحث اتش بس یکطرفه مطرح بود اما برادران ناراضی غنی و کرزی در آستانه عید قربان اینگونه استقبال کردند و شهر سنایی را بیرحمانه بخاک و خون نشاندند.
تا زمانیکه واضح و روشن از دشمن ، طالب ، داعش، وحدت ملی ، آشتی ملی و آتش بس تعریف مشخص نشود و ارگ نشینان از حرکتهای دو پهلو دست برندارند همین آش است و همین کاسه! و مردم بی پناه و بیچاره در آتش خشم ، کینه ، تعصب طالبان لنگی دار و نیکتایی پوش خواهند سوخت.

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • ۱
  • دلو

  • ۱۴۰۰
  • 21
  • January
  • 2022
  • 17
  • جُمادى الآخرة
  • 1443

امار سایت