علی مطهری در صفحه اینستاگرام اش نوشت!

˝حضور بازیکنان ملیتهای مختلف در تیم های ملی فوتبال بی عدالتی است فیفا باید این مشکل را حل کند˝

جناب علی مطهری و سایر سران حاکمیت در ایران از قضایا کمی دور تشریف دارند و جهان را مثل حاکمیت خود شان فکر می کنند که بعد از چهل سال نسل سوم مهاجرین که در ایران متولد شده اند و بزرگ شده اند حتا حق سفر را از یک شهر به شهر دیگر را ندارند ، حق رانندگی را ندارند ، حق خریدن ملک را ندارند ، حق خریدن موتورسیکلت را ندارند ، حق بیمه ندارند ، حق کار را ندارند ، درس خواندن و تحصیل کردن شان با ده ها چالش مواجه است ، تداوی در بیمارستانها برای مهاجرین با ده ها موانع مواجه میگردد… وووووو

جناب مطهری و مطهری های دیگریکه ادعای رهبری مسلمانان جهان را داشتید و دارید و اگر اشتهای تان صاف باشد ادعای رهبری مستضعفان جهان هم کرده اید!
خبر دارید که دراین کشورها معیارهای انسانی و قانونی رعایت میگردد در اکثر این کشورها بعد از پنج سال اقامت تابعیت این کشورها را یک مهاجردریافت می کند حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را دارند!

جناب مطهری و مطهری های دیگر شما اطلاع دارید که در اکثر این کشورها در شورای های شهر، در پارلمان ها و کابینه های دولت ، مهاجرین حضور دارند. البته توجه داشته باشید که این حضور به حیث نماینده مهاجرین نیست بل به حیث یک شهروند و نماینده همه شهروندان در این نهاد ها حضور دارند ، که حتمن برای شما خیلی عجیب خواهد بود!

شما همه چیز را از عینک تنگ خود نبینید!

توجه داشته باشید زمانیکه یک مهاجر حق وزیر شدن و حق رفتن به پارلمان را داشته باشد رفتن به تیم ملی یک چیز عجیب غریبی نخواهد بود.

نبی قانع زاده

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • ۱
  • دلو

  • ۱۴۰۰
  • 21
  • January
  • 2022
  • 17
  • جُمادى الآخرة
  • 1443

امار سایت