عرق شرمت را هم من پاک کنم؟

داودناجی- عضو ارشد جنبش روشنایی

شبکه‌های اجتماعی را واکنش به سخنان حلیم تنویر، فراگرفته، اما اکثر واکنش‌ها یک نکته‌مهم را بازتاب نداده و من می‌خواهم همان نکته را بگویم. و آن درد پشتونها‌است. اما قبل از آن یک توضیح کوچک و آن اینکه:
من از حرف حلیم تنویر تعجب نکردم، چون حرف تازه نیست، این حرف را سالها‌پیش مولوی نیازی والی طالبان در مسجد روضه شریف گفت، او گفت تاجیکها تاجیکستان بروند، اوزبیک‌ها اوزبیکستان و هزاره‌ها به گورستان.
همین حرف را به زبان دیگری کمال ناصر اصولی بار بار گفت، فاروق اعظم در ارگ گفت و چند هفته پیش داوود سلطانزوی، در طلوع از تصفیه حرف زد. بنا من به حرف‌های حلیم تنویر آشنایم و برعکس دیگران حرف او را به حرف یک فرد تقلیل نمی‌دهم. حرف تنویر یک “تفکر” است. تفکری که عامل اصلی ویرانی افغانستان است و تاوانش را همه داده به شمول پشتونها. پس من برعکس دیگران از حرف‌های تنویر عصبانی نیستم و به آن جواب نمی‌دهم. چون من زندگی‌ام را وقف مبارزه با این طرز تفکر کرده ام تفکری که همه اقوام را بدبخت کرده است. من در این یادداشت فقط می‌خواهم آیینه قدنمایی را در برابر آقای تنویر و همفکران او قرار دهم تا معلوم شود که چه کسی یا کسانی همه اقوام افغانستان بخصوص پشتونها را بد بخت کرده است؟ و جالب اینکه هنوز سنگ نجات آنها را نیز به سینه می‌زند.


در اینکه اکثر پشتونها بدبخت اند و در دام بلای وحشتناک جهل و بنیادگرایی گرفتار اند شکی نیست. اما عامل این بدبختی کیست؟
آقای تنویر از شکست امان خان می‌گوید و ملاهایی که علیه او قیام کردند، این درست است، اما آقای تنویر ایا ملا نشک‌عالم هزاره بود؟ به گواهی تاریخ هزاره ها خو از امان الله خان حمایت کردند حتی غزنی را برایش پس گرفتند. اما همانگونه که خود می دانی ملاهای جنوب فتوای تکفیرش را دادند.
تنویر حتی از ترکی دفاع می کند و گوید او علیه فیودالها ایستاد، خب گیرم این درست باشد، بازچه کسی علیه ترکی فتوای جهاد داد؟ ملای هزاره بود؟
حکمتیار جز اولین کسانی است که علیه داوود خان به کوه بالا شد و چهل سال است که بخشی از جامعه پشتون را رهبری می‌کند، آیا او هزاره است؟
ایا ملا عمر هزاره بود؟ هیبت الله هزاره است؟ دادالله هزاره بود؟ و در این طرف ماجرا حامدکرزی هزاره است؟ وقتی یکیش با بی ۵۲ آمریکایی برفرق پشتون می زند و دیگری‌ش با مواد انفجاری پاکستانی مکتب و شفانه و مسجد پکتیا را ویران می کند، گناه‌من هزاره چیست؟ من هزاره پادشاه بودم؟ یا رییس جمهور؟ من وزیر دفاع بودم یا وزیر معارف؟
وقتی فاروق وردک ۶۰۰ میلیون دالر از بودجه مکاتب جنوب را حیف و میل می کند، من مقصرم؟
من هزاره با پرداخت فیس، در لیسه معرفت و دانشگاه ابن سینا درس می‌خوانم، که هیچ‌کدامش را دولت نساخته، اما مکاتب لوکس هلمند و زابل خالی از شاگرد است، من مقصرم؟
اره اکثریت جامعه پشتون بدبخت اند، بی‌سوادند، نان‌خوردن ندارند، قربانی تروریسم اند، من مقصرش سیاستمداران پشتون اند. همانهای که ۳۰۰ سال حکومت کردند اما یک کتابخانه در زابل نساختند، همانهایی که جوانان پشتون را بجای آشنا کردن با علوم جدید، گروه گروه جذب مدارس دیوبندیه کردند. همانهایی که برای زبان پشتو کارنکردند، کتاب ننوشتند، فیلم نساختند، ترجمه نکردند، دوبله نکردند. همانهایی که میلیاردها دالر را خوردند اما حتی سلامی به گل‌زمان آوازخوان نکردند تا بنده خدا بغضش در تلویزیون ترکید.
شما که خود مدتی معین وزارت فرهنگ بودی، بجز از اینکه مثنوی تصحیح شده دکتر سروش را دزدیدی و به نام خود چاپ کردی که آنهم افشا شد و آبروی نداشته همه ما را بردی، چه کار کردی؟
از همان هالند و المانی که در ان زندگی می کنی، ماهانه چند یورو برای حمایت از فرهنگ و زبان پشتو به افغانستان می آید؟ ولی اگر می‌خواهی بدانی هزاره‌ها چه می‌کنند، برو به فهرست کمکهایی که هزاره‌ها از استرالیا و اروپا از مزدکارگری روزانه خود به ابن سینا کرده اند آگاه شوی، برو صفحه فیسبوک دکتر احمدی را ببین. چیز زیادی نیست، اما مهم این است که فرهنگ کمک کردن به فرهنگ وجود دارد.
حالا آقای تنویر تو برای پشتون، زبان پشتو و بیرون شدن پشتونها از این وصعیت چکار کرده ای؟ یک لیلیه دخترانه ساخته‌ی؟ چندتا معلم و نویسنده پشتو را کمک کرده‌ی؟ کل اکادمی علوم با طول و عرض‌ش در دست شماست بقول خودت چکار کرده است؟ تو مشت نمونه خروار، بقیه‌چه کرده اند؟ حق‌گل زمان را کی‌خورده وقتی وزیر فرهنگ خرم بود و معاونش تو و ریس اداره امور مخکش بود و ریس جمهور یاکرزی بود یا اشرف عنی؟ حق گل‌زمان را من خوردم؟ من چکاره بوده‌ام اصلا؟ من معاهده گندمک را امضاکردم؟ یا معاهده دیورند را؟ من پنج‌ده را به روسها دادم؟ پای کدام یکی ازین معاهدات امضای هزاره است؟
پادشاه، تو، ریس جمهور‌تو، وزیر‌تو، رهبر‌جهاد‌تو، نماینده‌ویزه ترامپ برای‌صلح تو، مقصر رشد نکردن و کشته شدن پشتونها من؟ ها؟ هلو؟ خوبی؟ پاک کن دیگه عرق شرم را از پیشانی‌ات منتظری که عرقت را هم من پاک کنم؟ مردکه دیوس؟
آنچه امروز بر پشتونها می‌رود، تاسف بار است، واقعیت رنج پشتونها را می توان در اشکهای آن دهقان پشتون که در سوگ ناکامورا در جلالآباد ریخته شد بخوبی دید. من بعنوان یک هموطن خود را درین رنج شریک می‌دانم. اما چنانچه همه میدانیم، رنج بقیه اقوام به مراتب بیشتر است و عامل همه اینها حاکمان پشتون بوده اند و هستند. آنها خون پشتونها را ریختند، مال شان را خوردند و خودشان را در جهل و فقر نگهداشتند و تقصیر را به گردن اقوام دیگر انداختند.
نخیر آقای تنویر من هزاره و تاجیک و ازبیک و پشه‌یی با اکثریت پشتونها در یک رنج تاریخی شریکیم و در یک درد بی‌درمان‌گرفتار و عاملش شمایید. دقیقا تو امثال‌ت که ۳۰۰ سال حکومت کردی اما کار نکردی. فقط دزدیدی، ظلم‌کردی ویران کردی و همه را به گدایی کشاندی.

Kuvan mahdollinen sisältö: 1 henkilö, lähikuva

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • ۱
  • دلو

  • ۱۴۰۰
  • 21
  • January
  • 2022
  • 17
  • جُمادى الآخرة
  • 1443

امار سایت