ضرر را از هر کجا جلویش را بگیرید منفعت است( به مناسبت ۷ و ۸ ثور)!

نبی قانع زاده

این ضرب المثل در جایی استفاده میشود که هر گاه عاقلان متوجه شدند راهی که رفته اند فایده ندارد و به ضرر است در صدد ترمیم بر می آیند.

در جامعه ای ما ۴۲ سال است که بحران ، جنگ ، نا امنی ، فقر ، خشونت و آوارگی دامنگیر مردم ما میباشد هیچگاه برای جلوگیری از این وضعیت با تفکر تساهل و گذشت اقدام جدی نشده است کمتر دیده شده است که کسی پیش قدم شود و گذشته ای خود را به نقد بگیرد.

در اکثر فرهنگ ها و همچنین در آموزه های ادیان الهی فرهنگ معذرت خواهی، عذرخواستن و بخشش طلب کردن وجود دارد در ۴۲ سال گذشته ای دربدری و قساوت به ندرت دیده ایم که کسی از مردم معذرت خواسته باشد تا از گوشه ها و یاداوری از تاریخ ظلم ، قساوت و بی عدالتی گفته شود یکعده چهره حق به جانب می گیرند و می گویند در دوره ما همه چیزخوب بود ما افغانستان را بهشت ساخته بودیم و یا می ساختیم،افسوس که نماندند. در حالیکه این برداشت و این دید یکطرفه و غیر واقعی می باشد تا اینگونه تفکر به نقد گرفته نشود به آرامش و ثبات رسیدن مشکل خواهد بود، مگر اینکه همه به اشتباهات خود اعتراف کنند و این باور تقویت گردد که همه ای مردم این سرزمین حق زندگی دارند و به زورگویی، انحصار طلبی، خشونت، زندان، شکنجه، کشتار و…. نه گفته شود و برای آوردن برادری ، برابری ، عدالت و حق شهروندی بطور یکسان برای همه آری گفته شود همه خود را درآیئنه اداره مملکت ببینند و احساس کنند که در تصمیم گیری ها سهیم هستند.
اگر از سیصد سال حاکمیت استبدادی و خود کامه که بگذریم در این ۴۲ سال گذشته بدترین شرایط را شهروندان کشور متقبل شده اند و هرکدام شان بطور جداگانه مورد نقد و بررسی قرار بگیرد.

۷ثور و ۸ ثور هردو فاجعه آفرین بود.

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • ۲۸
  • جدی

  • ۱۴۰۰
  • 18
  • January
  • 2022
  • 14
  • جُمادى الآخرة
  • 1443

امار سایت