شکل گیری هسته های مقاومت مردمی یعنی شکست تفکر طالب و طالبانی!

نبی قانع زاده
دلهره و نگرانی های که در این روزها به خاطر پیشروی که طالب در ولایات شمال و مرکز داشته است و نیروهای خیزشهای مردمی در مقابل این مانورهای طالب در حال شکل گیری می باشد وصفحه ای دیگری از مقاومت های مردمی درحال رقم خوردن است و یک باردیگر به طالب، مردم نه می گویند. اکثریت قاطع مردم از افراطیت و تفکر طالبانی بیزارند و از حاکمیت اشرف غنی هم دلی خوشی ندارند. اما مردم در کنار نیروهای نظامی و امنیتی اردو ایستاده خواهند شد و حتا اگر در اتاق های فکر به طالب ها وعده های داده شده باشند اما آنها باید بدانند که با تفکر طالب و طالب پروری این مردم کنار نخواهند آمد.
موضع گیری های غیر ملی طالب در مذاکرات قطر به سرعت بخشیدن هسته های مقاومت مردمی نقش اساسی را بازی کرده است و خوش بینی های که ایجاد شده بود که طالب دیدگاه اش تغییر کرده است و اهل مذاکره ، مفاهمه و دولت داری شده است دیگر این باور از بین رفته است و مردم تصمیم خودرا گرفته اند و تشکیل هسته های خیزشهای مردمی نوید بخش شکست طالبان است.

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • ۵
  • جوزا

  • ۱۴۰۱
  • 26
  • May
  • 2022
  • 24
  • شوال
  • 1443

امار سایت