سنگسار از منظر درون‌دینی، سنگربندی موافقان و مخالفان-قسمت دوم

آخرین استدلال طرفداران سنگسار علاوه بر اتکا بر روایت‌های گذشته، این است که حکم سنگسار مورد اجماع علما نیز قرار گرفته؛ چنان‌که نووی گفته است: «علما اجماع کرده‌اند بر وجوب صد شلاق برای زناکار مجرد و بر سنگسار برای زناکار متأهل، و با این مخالفت نکرده است مگر آنچه که قاضی عیاض و دیگران از خوارج حکایت کرده‌اند».

منتقدان و مخالفان حکم سنگسار به دلایل بالا پاسخ داده‌اند. استدلال آنان به این‌گونه است:

حفظ زندگی و فلسفۀ حدود: فلسفۀ حدود شرعی مبتنی است بر دفع حد و سقوط آن به محض وجود شبهه‌ای، بر‌اساس قاعدۀ فقهی مشهور «الحدود تندرئ بالشبهات». هیچ شبهه‌ای بالاتر از این نیست که در‌بارۀ موضوعی که به قتل نفس آدمی می‌انجامد، آیه‌ای وجود نداشته باشد، اما در‌بارۀ احکام پایین‌تر از آن، آیات متعدد و واضح وجود داشته باشد. این در حالی است که کیفر قتل در درجات بالاتری نسبت به سایر عقوبت‌ها قرار می‌گیرد، و بنا بر رویکرد بسیار قاطع قرآن مجید در قبال حیات آدمی و حفظ جان انسان، بعید به نظر می‌رسد که چنین حکمی را مسکوت بگذارد. این موضوع مهم‌ترین نقطه ضعف طرفداران سنگسار است که از سوی مخالفان مطرح و موضع آنان به پرسش گرفته می‌شود.

نسخ لفظ و بقای حکم: این‌که لفظ آیه‌ای منسوخ شود اما حکم آن باقی بماند، نه‌تنها مورد اجماع علما نیست، بلکه هم در میان معاصران و هم در میان قدما محل مناقشه بوده و با آن مخالفت شده است، و عده‌ای آن را نظریه‌ای بی‌معنا خوانده‌اند، چراکه اعتبار یک حکم مبتنی بر بقای آن در متن قرآن است، و می‌گویند چه معنایی دارد که حکم باقی بماند در حالی که لفظش بدون دلیل برداشته و منسوخ شود. اگر حکمتی در نسخ لفظ و ابقای حکم باشد، در امور خفیف‌تر یاد شده است نه در موردی که از همۀ آن‌ها مهم‌تر است و به زندگی انسان تعلق دارد.

رکاکت الفاظ: آیه‌ای که ادعا می‌شود در قرآن وجود داشته و منسوخ شده است، از نظر رکاکت الفاظ در حدی است که با آیات قرآنی تناسبی ندارد، بلکه نشانه‌هایی از ساختگی‌بودن در آن به چشم می‌خورد. مثلاً کلمات شیخ و شیخه که در آن آمده‌اند، خلاف فصاحت عربی است. در قرآن مجید هرگاه سخن از زن پیر بوده، از آن به عجوز تعبیر شده است و هیچ‌گاه نه آیات قرآن، نه احادیث نبوی و نه سخنان فصحای عرب کلمه شیخه را به کار برده است. ظاهراً این عبارت از روی آیۀ مربوط به حکم سرقت ساخته شده است.‌ آن آیه این است: «السارق و السارقه فاقطعوا أیدیهما نکالا من الله و الله عزیز حکیم». (سوره مائده: ۳۸). عبد الرحمن جزیری در کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه می‌گوید: «آنچه بخاری به صورت معلق نقل کرده است که گویا در کتاب خدا بوده و سپس لفظش برداشته شده و حکمش باقی مانده است، یعنی عبارت الشیخ و الشیخه إذا زنیا.. من هیچ شکی ندارم که هر‌کس به مجرد شنیدن آن یقین می‌کند که سخنی ساختگی است و در کنار کلام الهی که به اوج فصاحت و بلاغت قرار دارد، هیچ ارزشی ندارد». (الجزیری، الفقه علی المذاهب الأربعه، ج ۴، ص ۲۵۷).

تخصیص عام: وقتی که در قرآن گفته شده است «الزانیه و الزانی فاجلدوهما مائه جلده» این آیه عام است و شامل هر‌شخص زناکار می‌شود، بدون تفکیک میان مجرد و متأهل. خاص‌ساختن یک آیۀ قطعی بر‌اساس یک روایت ظنی، نادرست است. این موضوع از قدیم میان فقها و مجتهدان محل مناقشه بوده است، خصوصاً امام ابوحنیفه و فقهای اهل رأی تخصیص عام با خبر واحد را جایز نمی‌دانسته‌اند. امام فخرالدین رازی در تقریر نظر مخالفان سنگسار می‌گوید: «آیه اقتضا دارد که همۀ زناکاران شلاق بخورند، اما این‌که با استناد به خبر واحد یک آیۀ عام مورد تخصیص قرار بگیرد، ناروا است؛ زیرا کتاب خدا قطعی است، در حالی که خبر واحد قطعی نیست، و معلوم است که قطعی بر غیر‌قطعی ترجیح دارد». (فخر‌الدین الرازی، التفسیر الکبیر، ج ۲۳، ص ۳۰۵).

راه چاره توبه است: در سورۀ نساء گفته شده است «و آن عده از زنان شما که مرتکب عمل فحشا می‌شوند، چهار شاهد از میان خود بر آنان بیاورید. اگر شاهدان گواهی دادند آنان را در خانه حبس کنید تا آنگاه که مرگ آنان را دریابد و یا خداوند راهی برای‌شان نشان بدهد.» از نظر مخالفان سنگسار، منظور از راهی که خدا نشان بدهد، در این‌جا توفیق توبه است که اگر نشانۀ صلاح‌شان نمایان شد، پس به زندگی عادی بر می‌گردند.

نصف‌کردن رجم ممکن نیست: در سورۀ نساء گفته است کنیزان خود را به شوهر بدهید، سپس افزوده است که «اگر آنان بعد از ازدواج مرتکب زنا شدند، عذاب آنان به اندازۀ نصف عذاب زنان آزاد است.» اگر عذاب زنان آزاد، بعد از ازدواج، سنگسار و قتل باشد، چگونه ممکن است این عذاب نصف شود و بر کنیزان متأهل اجرا گردد؟

حرف تعریف ال: در سورۀ نور گفته است که اگر مردی زنش را متهم به زنا کرد و شاهدی برای ادعای خود نداشت، زن با سوگند‌خوردن می‌تواند خود را از عذاب برهاند. هم‌چنان، برای زنان پیامبر گفته است که اگر آنان مرتکب عمل فحشا شوند، عذاب‌شان دو برابر دیگران خواهد بود. در هر‌دو مورد، کلمۀ عذاب با حرف تعریف «ال» مشخص شده است، که اشاره به عذاب مورد ذکر در آیۀ شلاق است، و جز این عذاب دیگری در‌بارۀ زنا در قرآن وجود ندارد که این کلمۀ مُعرَّف به آن ارجاع داده شود.

نهی از ازدواج با زناکاران: وقتی در سورۀ نور گفته است که مردان مؤمن با زنان زناکار و زنان مؤمن با مردان زناکار ازدواج نکنند، نشانۀ این است که حکم آنان قتل و سنگسار نیست؛ زیرا با کسی که کشته شود، امکان ازدواج نیست تا از آن نهی‌ صورت بگیرد.

تناقض روایات: روایت‌هایی که در‌بارۀ سنگسار آمده‌اند، دچار تناقض‌اند. در یک‌جا تنها سنسگار آمده است، در یک جای دیگر شلاق‌زدن همراه با سنگسار آمده است، و در جایی تنها زدن خفیف آمده است، و حتا در جاهایی زدن نیز نیامده است. مثلاً در حدیث حجه الوداع آمده است که پیامبر اسلام (ص) گفت: «ای مردم، همانا زنان شما بر شما حقی دارند‌ و شما بر آنان حقی دارید؛ حق شما بر آنان این است که نگذارند کسی دیگر در بستر شما بخوابد، و کسی را که شما راضی نیستید اجازه ندهند به خانۀ شما داخل شود مگر با اجازۀ شما، و مرتکب عمل فحشای آشکار (زنا) نشوند، چراکه در آن صورت خداوند اجازه داده است تا آنان را حبس کنید، و از همبستری با آنان خودداری بورزید و آنان را بزنید، اما نه زدنی شدید؛ اما اگر آنان از آن کارها دست کشیدند و از شما اطاعت کردند، در آن صورت نفقۀ خوراک و پوشاک‌شان بر شما است که به طریقۀ نیکو بپردازید…» به همین شکل در روایتی دیگر در صحیح بخاری آمده است که کسی به نزد پیامبر اسلام آمد و اعتراف به زنا کرد و از او خواست که حد را بر او جاری کند، آن حضرت از او روی گردانید و به سخنش توجهی نشان نداد تا وقت نماز رسید و نماز ادا شد، آن‌گاه مرد دوباره آمد و خواهان اقامۀ حد بر خود شد، پیامبر (ص) به او گفت «آیا هم اینک با ما نماز نخواندی؟» گفت چرا خواندم. پیامبر فرمود: «همانا خداوند تو را بخشیده است».

احتمال اجتهاد: از قراین معلوم می‌شود که اگر رجمی اتفاق افتاده باشد، قبل از نزول حکم آن در قرآن مجید، و بر‌اساس اجتهاد آن حضرت بوده است. چنان‌که ایشان در‌بارۀ اسیران بدر اجتهاد کرد، اما بعداً قرآن مجید حکم دیگری صادر و اجتهاد ایشان را لغو ساخت. احتمال اجتهاد از این جهت قوت می‌گیرد که در سال‌های نخستینِ هجرت به مدینه که هنوز روابط مسلمانان با یهودیان به تیرگی نکشیده بود، در مواردی که حکم مشخصی در شریعت اسلام وجود نداشت، آن حضرت برخی از احکام رایج در شریعت یهود را عملی می‌کرد، مانند نماز‌گزاردن به طرف بیت‌المقدس و روزه‌گرفتن روز عاشورا، تا زمانی که حکمی قرآنی به‌صراحت در آن‌باره نازل می‌شد و حکم اقتباس‌شده از شریعت یهود را ملغا می‌ساخت. به همین دلیل، بعدها در دوران شکل‌گیری علم اصول فقه یکی از منابع ثانوی برای احکام شرعی «شرایع مَن قبلَنا» شناخته شد و برای آن قواعدی در این علم وضع گردید. بنا‌بر‌این، در‌بارۀ رجم هم چنین احتمالی وجود دارد، چراکه در روایت بخاری از صحابی عبد‌الله بن ابی اوفی نقل شده که گفته است: «پیامبر (ص) ماعز و زن غامدیه را سنسگار کرد، اما ما نمی‌دانیم که آیا این سنگسار قبل از نزول آیت شلاق بوده است یا بعد از آن».

عدم اجماع: ادعای اجماع علمای امت بر حکم سنگسار هم ثابت نیست؛ زیرا از میان قدما دست‌کم دو فرقه از مسلمانان، خوارج و معتزله، از آن جمله ابراهیم بن سیار فقیه نامدار معتزلی، با آن مخالف بوده­اند (‌ابن عبد البر، الاستذکار، ج ۷، ص ۴۷۹). از میان معاصران شمار فراوانی از دانشمندان هستند که با توجه به دلایل یاد‌شده حکم سنگسار را بی‌پایه و خلاف شریعت اسلام می‌دانند، و در میان آنان چند چهرۀ نامدار اسلامی را نیز می‌توان یافت مانند شیخ محمد ابوزهره، طه جابر العلوانی، حسن الترابی، جمال البنا، مصطفی محمود، احمد مفتی‌زاده، ناصر سبحانی، احمد صبحی منصور، مصطفی الزلمی، محمد شحرور، نصر حامد ابوزید‌ و عبد‌الله العلایلی.

islam_stoning

با توجه به دلایل هر‌دو طرف، می‌توان دست‌کم به این نتیجه رسید که:

–          یک) موضوع حکم سنگسار یک موضوع اختلافی است‌ و هر‌دو گروه موافق و مخالف دلایلی برای اثبات دیدگاه خود دارند.

–          دو) اگر‌چه آیات قابل تأویل‌های مختلف‌اند و هر‌یک از طرفین کوشیده است تأویل‌هایی به نفع نظریۀ خود بر آیات مورد استدلال ارائه کند، اما روی‌هم‌رفته نظر مخالفان سنگسار از پشتوانه‌های قرآنی بیشتری برخوردار است.

–          سه) اگر به روایات برگردیم، هر‌دو طرف دلایلی به شکل مساوی برای نظریۀ خود دارند. در میان روایاتی که هر‌یک از طرفین از احادیث و رویدادهای صدر اسلام می‌آورد، روایاتی وجود دارند که از نظر محدثین روایات صحیح هستند، اما از نظر فقها و مجتهدین همۀ این روایت‌ها در شمار روایات آحاد قرار می‌گیرند و بالمآل افادۀ ظن می‌کنند، و نمی‌توانند به‌عنوان دلایل قطعی یک حکم شرعی شناخته شوند.

–          چهار) اجماعی بر حکم سنگسار نیست، هرچند در گذشته اکثریت طرفدار آن بودند و امروزه در عصر جدید بر شمار مخالفان آن افزوده شده است.

اگر مقدمات و نتایج را کنار هم بگذاریم، به این‌جا می‌رسیم که سنگسار از احکام قطعی دین نیست، و انکار آن به معنای انکار حکمی قطعی و به اصطلاح حکم «‌معلوم بالضروره» دینی نمی‌تواند باشد، و موجب خروج کسی از دین اسلام نمی‌شود. هم‌چنان اگر کسانی اجرای آن را موجب وَهن اسلام و زشت‌نشان دادن چهرۀ آن بدانند و به این دلیل خواهان ممانعت از قانونی‌شدن آن بشوند، هرچند نظرشان می‌تواند مورد مناقشه قرار بگیرد، اما به معنای دشمنی با دین و مخالفت با اسلام نیست. به همین ترتیب، حکمی که در‌باره‌اش مناقشه و اختلاف نظر باشد، اگر ترک شود، به معنای ترک حکم شرعی نیست و اگر اجرا شود، البته با استیفای تمام شروطی که در فقه سنتی برایش گذاشته شده‌اند، باز هم به‌مثابه اجرای احکام قطعی دین نیست!

 جامعه باز

سنگسار از منظر درون‌دینی، سنگربندی موافقان و مخالفان-قسمت اول

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • ۲۸
  • جدی

  • ۱۴۰۰
  • 18
  • January
  • 2022
  • 14
  • جُمادى الآخرة
  • 1443

امار سایت