زبان عدالت!

رادیو تلویزیون ترکیه ۱۳۷۱٫۰۵٫۱۵

استاد مزاری درپاسخ به سوالی راجع به انتخابات، آیا زنان هم حق شرکت درانتخابات را خواهند داشت ؟

گفت:این عادلانه نیست که مردان حق شرکت درانتخابات را داشته باشند ولی زنان از حق مسلم انسانی – اسلامی محروم باشند همه حق دارند که در انتخابات شرکت نمایند.

مصاحبه رهبرشهید با(صدا وسیمای) جمهوری اسلامی ایران ۱۳۷۱٫۰۸٫۱۷

وی همچنین با اشاره به نقش و جایگاه والای زن در تفکر اسلامی، حضور فعال زنان در صدر اسلام را یاد آوری کرد و موضع کسانی را که مخالف حضور زنان در صحنه فعالیتهای اجتماعی، سیاسی می باشند، خلاف اسلام دانست و فرمود : زنان از کلیه حقوق انسانی برخوردار هستند و می توانند در همه عرصه های حیات اجتماعی سیاسی کشور فعال باشند، انتخاب شوند و انتخاب کنند.

مصاحبه استاد مزاری باآژانس خبر ایتالیا ۱۳۷۱٫۰۹٫۲۵

هدف ما تشکیل یک حکومت اسلامی ، مردمی، فراگیر ومبتنی برعدالت اجتماعی درافغانستان است ما می خواهیم ستم های چندین قرنه برمردم افغانستان پایان یابد و جامعه ای بوجود آید که درآن از تبعیض، برتری گری، تفاخر، وافزون خواهی خبری نباشد کلیه مردم افغانستان از هرقوم و نژاد با هر رنگ و زبان برادرانه و برابر زندگی کنند.

خواست ما تامین عدالت ، برابری وبرابری میان مردم افغانستان است.

مصاحبه رهبر شهید با خبر نگار بی بی سی ۱۳۷۱۱۰٫۰۵

یگانه چیزی که مردم افغانستان بعد از ۱۴ سال جنگ به آن نیاز مبرم دارند صلح و آرامش است و راه ایجاد صلح و امنیت در کشور احترام گذاشتن به حق و حقوق تمام ملیتهای باهم برادر و کسب رضایت تمام قومهاست.

مصاحبه رهبر شهید، خبر نگار مجله میدل ایست چاپ لندن ۱۳۷۱٫۱۰٫۱۲

ما خواستار یک حکومت اسلامی مبتنی برقانون و عدالت اجتماعی درافغانستان هستیم که درآن حقوق همه مردم افغانستان به تناسب نفوس و میزان حضور شان در حیات سیاسی – اجتماعی کشور تاممین گردد.

مصاحبه رهبر شهید باتلویزیون سوئیس ۱۳۷۲٫۰۱٫۳

از نظر ما نیز جنگی که برای رسیدن قدرت و یا حفظ آن برمردم تحمیل گردیده و قربانیان خود را از مردم می گیرد و محکوم است.

ما مسلمانیم ومبارزه ملت، نیز یک مبارزه اسلامی است و براساس انگیزه ها و اهداف اسلامی شکل گرفته است، بنابراین پس از چهارده سال مبارزه سخت و دشوار و تقدیم بیش از یک میلیون شهید می خواهیم در افغانستان یک حکومت اسلامی که حقوق همه مردم افغانستان درآن تامین شود ، تشکیل دهیم ، غیر از این نه مردم، می خواهند، نه ما.

مصاحبه رهبر شهید با خبر نگار وحدت ۱۳۷۲٫۰۲٫۰۷

رهبران جهادی یک مقدار به حال فکر کنند، واقعیتهای اجتماعی را ببینند و درک کنند و روی آن مسئله یک حکومت موقت بوجود آورند.

راه حل این است که مردم خودشان سرنوشت خود را تعیین کنند.

چون مردم ما به خاطر انقلاب و به خاطر سرنوشت خودشان تلاش می کنند، باید خودشان تصمیم بگیرند و خودشان راه حل بسنجند و این مردم که یک نیم میلیون شهید داده اند و چهارده سال مبارزه کرده اند و یک ابرقدرت را تار مار کردند یک بار دیگرهم درصحنه بیایند واثبات بکنند که می توانند خودشان حکومت تشکیل بدهند و خودشان زعیم برای خود انتخاب بکنند این مسئله که وارث حقیقی شهدا و این انقلاب هم خدا – و هم – این مردم است اگراین مردم خودشان در صحنه نیایند از راه تظاهرات و از راه اعتصابات و از راه فشار اینها را قانع نکنند اینها از جاه طلبی و انحصار طلبی دست برنمی دارند تلاش می کنند، واقعا اثبات کنند که افغانها می توانند بجنگند ولی نمی توانند حکومت تشکیل بدهند!!

ازانجاییکه انقلاب مال مردم بوده و مردم بار این انقلاب را بدوش کشیده فدا کاری از مردم بوده شهید دادن از مردم بوده حالاهم مردم در صحنه بیایند و راهی را در پیش بگیرند که ممکن است اینها را از انحصار و انحصار طلبی باز دارند و یک حکومت مردمی و دل بخواه را بوجود بیاورند که خون این همه شهدا – تکلیف این همه مهاجرین ، ویرانی- همه مملکت به هدر نرود ویا بر ویرانی اش افزوده نشود.

مصاحبه رهبر شهید با رادیو پیام ازادی ۱۳۷۲۰۲٫۲۵

باید مردم افغانستان خودشان سرنوشت شان را تعیین کنند، نه کشورهای خارجی ، درست است که کشورهای همسایه به مهاجرین و مجاهدین ، بسیار کمک کرده اند ولی در تاریخ افغانستان هم این مسئله ثابت شده است که در خارج از افغانستان نمی توانند سرنوشت مردم افغانستان را تعیین کنند و علاوه براین مسئله.

برگرفته از ویژه نامه دومین سالگرد شهادت استاد مزاری

بنیاد رهبرشهید بابه مزاری (بخش خواهران خارج ازکشور) از صفحات ۱۶٫۱۷٫۱۸

مطالب مرتبط:

(جنگـــهــای کابل سال ۱۳۷۱-۱۳۷۵ خورشیدی )

ارزشهای دیموکراسی وحقوق بشردرافکار شهید مزاری!- نبی قانع زاده

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • ۲۸
  • جدی

  • ۱۴۰۰
  • 18
  • January
  • 2022
  • 14
  • جُمادى الآخرة
  • 1443

امار سایت