دفاع موثر؛ انزجار و نفرت عمومی از نسل کشی شیعیان

داکتر محمد امین احمدی

۱.روشن است که مسئولیت محافظت از شیعیان در برابر جنایت نسل کشی مسئولیت طالبان است، هرگونه تقصیر و کوتاهی این گروه در جلوگیری از این جنایت چه بسا که سبب شود سران‌ آنان از سوی مراجع قضایی بین المللی متهم شود که عمدا از وقوع ژنوسید جلوگیری نکرده است.
۲.اما راهکار موثر، دفاع اجتماعی از شیعیان در برابر نسل کشی است. گروه افراطی کشتار شیعیان را تحت عنوان دین انجام می‌دهد و از این طریق می‌خواهد افکار مسلمانان شدیدا معتقد را جلب کند، بنابراین اگر در میان اهل سنت و جماعت، نفرت و انزجار شدید از این کشتارها به وجود آید، به احتمال زیاد تروریست‌ها را در رسیدن به اهداف شان ناکام خواهد کرد. بنا براین، نیازمند ایجاد یک جنبش مدنی و دینی موثر در میان اهل سنت هستیم که این انزجار را به وجود آورد.
۳. با توجه به تجربه خان عبدالغفار خان و جامعه پشتون در ایالت سرحد (خیبر پختون خوای کنونی) در ایجاد ارتش ۸۰هزار نفری غیر مسلح “خدایی خدمتگار برای مقاومت عاری از خشونت، کمک‌های بشردوستانه و ارائه خدمات ملکی می‌توان گفت امکان به وجود آمدن چنین جنبشی نجات بخش به طور خاص در جامعه پشتون وجود دارد.
برای این‌که امکان ایجاد این جنبش در جامعه پشتون مستدل گردد به زودی در نوشته جداگانه راجع به خان عبدالغفار خان و جنبش عاری از خشونت او دیدگاه یکی نظریه پردازان مقاومت عاری از خشونت را گزارش خواهم کرد.

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • ۵
  • جوزا

  • ۱۴۰۱
  • 26
  • May
  • 2022
  • 24
  • شوال
  • 1443

امار سایت