دریافت مجوز فعالیت کانون برای آوارتی در منطقه پایتخت فنلند:

نهاد بین المللی آوارتی شعبه فنلند بیستمین سال فعالیت خود را در مراسم باشکوهی در تاریخ ۲۴ ماه ژانویه در ساختمان اجتماعات دولت جشن گرفت. در این مراسم که وزیر فرهنگ, ورزش و اروپای کشور فنلند آقای سامپو ترهو و همچنین خانم ملیسا استوک سردفتر نهاد بین المللی آوارتی در لندن هم حضور داشتند.

کانون افغانستانیهای فنلند اجازه فعالیت خود را بعنوان نماینده پیشبرد فعالیتهای آوارتی برای افغانستانیهای منطقه پایتخت از خانم ملیسا استوک دریافت کرد. که این مجوز توسط آقای نوید اخوند زاده معاون کانون در یافت گردید در این مراسم همچنین حدود چهل جوان مدال های خود را از وزیر فرهنگ, ورزش و اروپا آقای سامپو ترهو دریافت کردند.

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • ۱۱
  • قوس

  • ۱۴۰۰
  • 2
  • December
  • 2021
  • 26
  • ربیع الثانی
  • 1443

امار سایت