دادگاه اتحادیه اروپا قانون تازهای را برای الحاق اعضای خانواده پناهجویان زیرسن تصویب کرد

دادگاه اتحادیه اروپا قانونی را در خصوص الحاق اعضای خانواده پناهجوی زیرسن تصویب کرد. بر اساس این قانون، پناهجویانی که سن‌شان در جریان بررسی پرونده پناهجویی به هجده سالگی برسد، می‌توانند اعضای خانواده‌ خود را دعوت کند.

دادگاه اتحادیه اروپا قانونی را در خصوص الحاق اعضای خانواده پناهجوی زیرسن تصویب کرد. بر اساس این قانون، پناهجویانی که سن‌شان در جریان بررسی پرونده پناهجویی به هجده سالگی برسد، می‌توانند اعضای خانواده‌ خود را دعوت کند.

دادگاه اتحادیه اروپا به تازگی قانونی را در خصوص الحاق اعضای خانواده پناهجویان زیرسن و بدون همراه تصویب کرد. بر بنیاد این قانون، یک پناهجوی زیرسن که وارد قلمرو این اتحادیه می‌گردد و در جریان بررسی پرونده اش به ۱۸ سالگی می‌رسد، می‌تواند با اعضای خانواده‌اش یکجا شود.

مهاجرت و پناهندگی به یکی از موضوعات حساس سیاسی در اتحادیه اروپا مبدل شده است. پس از وارد شدن بیش از یک میلیون مهاجر و پناهجو در سال‌های پسین، احزاب پوپولیست از این موضوع بهره برداری کرده اند.

اقدام اخیر دادگاه اتحادیه اروپا مرتبط با قضیه یک دختر پناهجو اریتریایی می‌شود. این پناهجو هنگامی که ۱۷ سال داشت در اوایل سال ۲۰۱۴ وارد هالند گردید. او در ماه جون چهار ماه پیش از این که درخواست پناهندگی‌اش مورد پذیرش قرار بگیرد، به سن ۱۸ سالگی رسید. در پایان سال ۲۰۱۴ یک درخواست به نمایندگی این پناهنده اریتریایی صورت گرفت که والدین و سه برادر خوردسال‌اش با وی یکجا شوند. اما اداره‌های هالندی با طرح دلیلی که گویا این دختر حالا دیگر زیرسن نیست، با درخواست دعوت از خانواده‌اش به هالند، مخالفت کرده بودند. سپس، این پرونده به دادگاه اتحادیه اروپا با هدف دریافت توصیه ارجاع گردید.

قاضیان دادگاه اتحادیه اروپا که مقر آن در شهر لوکزامبورگ قرار دارد، روز پنج‌شنبه قانونی را تصویب کردند که درخواست الحاق اعضای خانواده بر بنیاد تاریخی باشد که در آن زمان یک پناهجو خود را به یکی از کشورهای عضو این اتحادیه می‌رساند. آنان اذعان کرده اند که سیستم دیگری نمی‌تواند رفتار مبتنی بر برابری و اطمینان قانونی را تضمین کند.

این محکمه همچنان دلیل آورده است که اگر این درخواست منوط به زمانی باشد که یک پناهجو درخواست پناهندگی‌اش مورد پذیرش قرار می‌گیرد، آن وقت چنین تصمیمی به این مسئله مرتبط می شود که کشورهای این اتحادیه تا چه حد سریع و یا آهسته تقاضای یک فرد را مورد بررسی قرار می‌دهند.

با این همه، به گفته قاضیان، درخواست الحاق اعضای خانواده باید در یک دوره “منطقی”، یعنی سه ماه پس از پذیرفته شدن یک پناهجو صورت بگیرد.

DW.COM

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • ۲۸
  • جدی

  • ۱۴۰۰
  • 18
  • January
  • 2022
  • 14
  • جُمادى الآخرة
  • 1443

امار سایت