بیشترین قربانیان قاچاق انسان مورد سؤ استفاده جنسی قرار می گیرند

روزنامه افغانستان

سازمان ملل متحد در گزارشی اعلام کرد، حدود ۶۰ درصد قربانیان قاچاق انسان از نظر جنسی مورد سوءاستفاده قرار گرفتهاند. بیشتر این استثمارشدگان زن هستند. سازمان ملل همگان را در جهان به مبارزه با سوداگری انسان فرا خوانده است.
 به گزارش دویچه وله،   دفتر مبارزه با مواد مخدر و جنایت سازمان ملل متحد (UNODC) در وین در گزارشی از کشف روزافزون موارد قاچاق انسان سخن میگوید.
طبق این گزارش، در سال ۲۰۱۶ حدود ۲۵هزار نفر قربانی قاچاق انسان کشف و گزارش داده شده است که نسبت به سالهای پیش از آن افزایشی را فاحش نشان میدهد.
سازمان ملل میگوید، اما یکی از دلایل افزایش آمار سوداگری انسان این است که در برخی مناطق جهان پیگرد قاچاقچیان انسان و کشف این موارد بهبود یافته است. مقایسه ۴۵ کشور جهان که بهطور سازمانیافته آمار خود در این مورد را منتشر میکنند، نشان میدهد که از سال ۲۰۱۱ به بعد قاچاق انسان ۳۹درصد افزایش داشته است.
در تعریفی که سازمان ملل از سوداگری انسان ارائه داده است، کسانی که در استخدام، نقل و انتقال، پناه دادن و اسکان یا پذیرش این افراد به منظور بهرهکشی مشارکت میکنند نیز در این مقوله میگنجند. این روند غالبا با “تهدید، استفاده از خشونت یا انواع دیگر زورگویی از طریق آدمربایی، کلاهبردی، فریب، سوءاستفاده از قدرت یا استثمار افراد درمانده و بیپناه” همراه است.
سازمان ملل می‌‌گوید، حدود ۶۰ درصد از این قربانیان مورد سوء استفاده جنسی قرار میگیرند. بهویژه در آمریکا، اروپا و جنوب شرقی آسیا این شکل از بهرهکشی غلبه دارد. یکسوم قربانیان باید تن به کار اجباری بدهند. پیش از همه در بخشهای بزرگی از آفریقا و خاور میانه این شکل از استثمار رایج است.
به گفته سازمان ملل، شکل دیگر قاچاق انسان استفاده اجباری از آنها برای تکدیگری یا اهدای غیرقانونی اعضای بدن است. دو درصد از آنان نیز همزمان به چند شکل مورد سوءاستفاده قرار میگیرند.

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • ۲۸
  • جدی

  • ۱۴۰۰
  • 18
  • January
  • 2022
  • 14
  • جُمادى الآخرة
  • 1443

امار سایت