بیایید هم تحصیل را سهمیه بندی کنید و هم قدرت و ثروت را !

حسن علی عدالت

در هیچ کجای دنیا تحصیل سهمیه بندی نه شده است ، حالا که پاسداران مکتب جهل ، تعصب و فاشیزم می خواهند در افغانستان تحصیل را سهمیه بندی کنند ، بهترین راه حل مسئله افغانستان تقسیم قدرت و ثروت بر اساس تناسب قومی است ، دم و دستگاه شوونیزم و فاشیزم قدرت و ثروت را در اختیار یک قوم خاص قرار داده اند و اکنون می خواهند که به بهانه های مختلف تحصیل را نیز قومی بسازند ، من بار ها نوشته کرده ام که در افغانستان جنگ خصلت قومی دارد ، صلح رنگ و بوی قومی دارد ، امتیاز برای اهداف قومی به کار گرفته می شود و بالاخره تلاش پیروان مکتب فاشیزم تسلط یک قوم بر اقوام دگر است و طرح افغان سازی کشور نیز در راستای تسلط نام و فرهنگ یک قوم بر اقوام دگر است ، در چنین حالت یک عده ای پیدا می شوند خود را کور ، کر و کرخت سرداده ادعا می کنند که چنین نگویید که وحدت ملی به خطر می افتد در جواب ملی اندیشان بار ها نوشتم که وحدت ملی به معنای برابر اقوام در تمام زمینه ها است نه به معنای تسلیم اقوام در برابر یک قوم ، در حقیقت طرح سهمیه بندی تحصیل به همان اندازه احمقانه است که فردا ادعا نمایند که بیایید انتحاری و انفجاری را نیز قومی و سهمیه بندی نماییم .

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • ۲۸
  • جدی

  • ۱۴۰۰
  • 18
  • January
  • 2022
  • 14
  • جُمادى الآخرة
  • 1443

امار سایت