بیانیه ى زینب مزارى به مناسبت بیست و ششمین سالیاد شهادت رهبر شهید و یاران باوفایش

به نام خدای شهیدان و آزادگان
بیست و شش سال است که حوت یادآور آزادمردانى است که آگاهانه اندیشیدند، مسئولانه زیستند، خردمندانه عمل کردند و معراج‌گونه به حق پیوستند. آزاد مردى که به همراه یارانش رنج ملتش را به دوش کشیدند. در میان تمام نداشتن‌ها و محرومیت‌ها، با توکل به خالق توانا و ایمان به ملت مظلوم خود حصارهای تبعیض و استبداد را شکستند و در مسیر عدالت خواهی قدم برداشتند. چنان خردمندانه و مسئولانه عمل کردند تا این باور رشد یافت، که مردم ما نیز هستند و می‌توانند در سرنوشت خود تغییر بیاورند و در امور جامعه خویش سهم فعال‌تر، موثرتر، و حتی کاراتر داشته باشند. حقیقتا، چه گفتار و عملی نیکوتر از این که ” حق خواهی برای یک ملت، به مثابه دشمنی با دیگر ملیت ها نیست.” ؟ و ” راه حل مسئله افغانستان پذیرش یکدیگر است”. به راستی چه خواسته‌ای منطقی تر از برقراری عدالت اجتماعی است که رهبر شهید همواره بر آن پا فشاری می‌کرد و می‌گفت: ” خواست ما تامین عدالت، برابری و برادری میان مردم افغانستان است “. و چه فیظ و مرگی والاتر از اینکه در راهی درست، با ایمانی راسخ و معراج گونه مسیری روشن را برای نسل های بعدی به جا بگذاریم. همانطوری که پیشوای شهید ما نیز با خون پاک خود مسیر صعب‌العبور را برای تحقق این عدالت خواهی هموار کرد؛ عدالت خواهى که جاویدانه ترین میراث اوست که تا ابد، همچون خورشیدى تابان بر تارک و جبین ملتش نقش بسته و خواهد درخشید. تا همواره ملتش به عنوان ملتی عدالت خواه و صلح دوست شناخته و الگو شوند.
بنا بر همان آگاهی است که پیر فرزانه ما معتقد است: ” هر طرحی که به صلح و امنیت و آرامش دائمی مردم بیانجامد، آن را قبول داریم. و ما معتقدیم که هر جنگ آخرش صلح است، برداران به جای جنگ صلح را بپذیرند و همدیگر را تحمل کنند “. از این رو است که در اندیشه شهید مزاری، دست یابی به یک صلح نهایی و مؤثر زمانی قابل باور است که تمامی طرفین یکدیگر را بپذیرند و به سمت یک فضای عدالت محور که تامین کننده حقوق تمامی ملیت ها است قدم برداشته و تلاش کنند. در واقع، به سادگی می‌توان دریافت که حقوق اقوام افغانستان به معنى پیش کش کردن چند مقام اجرایى ظاهرى نیست بلکه توزیع عادلانه منابع و اشتراک ملیت ها در تصامیم و تعیین سرنوشت جمعی است که می‌تواند منجر به وحدت اقوام شود. بى شک چنین وحدتى که در چارچوب این نوع عدالت اجتماعى شکل بگیرد، میتواند زیر بناى اصلی یک صلح واقعی، موثر و ملى قرار گیرد.
اما اینک، پس از گذشت بیست و شش سال از عروج او و یارانش، برای بار دیگر زمزمه ها و صداهای صلح به گوش می‌رسد. صلح که به معنای دقیق کلمه، همواره دلخواه و مطلوب هر انسان آزاده و هر جامعه‌‌ی پویا و عدالت خواه است. صلح، مصالحه و آشتی که امروز بزرگترین خواسته مردم افغانستان و گویا تمامی طرف ها نیز است. اما ضعیف‌ترین حافظه های تاریخی نیز به خوبی به یاد دارند که هیچ مصالحه و توافقی بدون در نظر گرفتن منافع عمومی امکان پذیر نیست. و متاسفانه این دور باطل تا زمانی تکرار و ادامه خواهد داشت تا خواسته های یک ملت به عنوان اصلی‌ترین و شاخص‌ترین مرجع، مد نظر گرفته شوند. باور ما بر اینست که همانطور که جنگ در افغانستان به خواست و در راستای تامین منافع بیگانگان بود، امروز این صلح تنها به خواست و فرمایش آنها نباشد. در حقیقت و در یک نگاه اجمالی می توان دریافت که دو گروه مذاکره کننده فعلی هیچگاه نتوانستند و یا نخواستند به صورت درست و انسانی از ملت افغانستان نمایندگی کنند. در واقع، در یک طرف طالبان که همواره یادآور یکی از سیاه ترین دوران تاریخ معاصر افغانستان است و در ذهن ملت شریف افغانستان، رژیم و امارت طالبانی جولانگاه قصابان و قساوت مندانی است که نه قابل بخشش هستند و نه قابل فراموشی. طرف دیگر قضیه، حکومتی قرار دارد که توهم‌ گونه، مدعی حفظ نظام جمهوری است!
نظام جمهوری؛ دست آوردهای دو دهه اخیر و تلاش های مصرانه‌ی نخبگان و ملت غیور، که می توانست راه حل مسئله افغانستان باشد. اما متاسفانه، حکومت های این دو دهه، بخصوص حکومت فعلی چنان غرق در فساد و تقلب کاری ها شدند که دیگر برای حفظ پیوند بین ملت و حکومت راهی نمانده است. و حتی بدتر از آن‌، وجود افراد گماشته، فاسد و قانون شکن در درون حکومت فعلی، و بی توجهی به دادخواست های مردم، نه تنها که کمر نظام جمهوری را در معرض شکستن قرار داده است که حتی مردم آزاده افغانستان نیز امروز دلسرد، ناامید و بی باور به شعار جمهوریت تقلبى شده اند. لذا فایده این مذاکرات و صلح بین دو گروه که نمایندگی از مردم و ملت را نمی‌کنند چیست ؟ و یا حتی پرسش مهمتر اینکه، حمایت از هر کدام از این طرفین برای چیست و فایده آن برای ملت مظلوم افغانستان در چیست ؟
همانطور که بابه مزاری فقید آگاهانه به این موضوع تاکید داشت که ” هر طرحی که بدون توجه به واقعیت‌های جامعه افغانستان ارائه شود، ضمانت اجرایی ندارد. ” ما نیز با تجربه گذشته معتقدیم که هر مسئله تحمیل شده و بی توجه به واقعیت‌ها و منافع مردم، بر ملت آزاده افغانستان دوامی ندارد و سرانجامش تکرار روزهای تلخ و سیاه گذشته است.
با این حال تاکید و اصرار ما به دستیابی به صلح واقعی و با دوام، پا برجاست. صلحی که سرانجام منجر به تشکیل یک نظام دموکراتیک و عدالت محور گردد که در آن منافع تمامی اقشار با هر فکر و ایده‌ای تضمین شده باشد. تا هر فرد و گروهی بتواند آنچه را که به آن معتقد است آزادانه، اما مسئولانه بیان کند و با در نظر گرفتن منافع همگان برای دستیابی و حفظ اعتقاداتش به صورت انسانی و مدنی گونه تلاش کند‌. حقوق اقلیت ها، زنان، کودکان و آزادی رسانه ها در آن تضمین و برای بهتر و کاراتر شدن به بحث و بررسی گرفته شود.
و چنان عدالت گستر باشد تا دیگر در آن نظام و حکومت؛ هیچ کارگر مهمانی از مناطق مرکزی دست بسته و به جرم هزاره بودن در کارخانه گچی ظالمانه کشته نشود، تا هیچ مسافری در میانه راه اسیر و بعدا سلاخی نگردد؛ تا امنیت مردم در سراسر کشور تامین گردد، تا هیچ انتخاباتی به تقلب کشانیده نشود. تا کانکورش متعصبانه سهمیه بندی نشود، تا انکشافات این وطن متوازن شود و عبور یک لین برق از مناطق محروم را تحمل کند. تا حکومتی که دوست و دشمن خود را به درستی از یکدیگر تمیز و تشخیص کند و به اشتباه و کورکورانه، به جان حامیان و مدافعان ملت به جای جای وطن لشکر کشی نکند. تا ملتی غم جان و نان، بیشترین آزارش نباشد. و تا هر سیاستمدار، قلم بدست و حتی تفنگ به دوش آن برای ملت خود و منافع جمعی این مرز و بوم تلاش کند و نه برای بیگانگان. تا خاطیان، زورگویان، و جنایتکاران را توبیخ و محاکمه نماید و افتخار آفرینان را مکافات، تشویق و ترفیع دهد. تا به خانواده شهدا و مدافعین وطن رسیدگی شود.
باورمندیم که دستیابی به چنین آرمان شهر و افغانستان ِ مطلوبى به هیچ وجه بعید نخواهد بود. اگر همانطور که اشاره رفت به خواست رهبر شهید که معتقد بود با در نظر گرفتن منافع و سهم خواهی ملیت‌ها درتعیین سرنوشت جمعی و در نهایت، تامین منافع ملى قدم برداریم که آنهم در فضای آزاد و هم پذیری، بدون تعصب و عدالت گستر قابل اجرا خواهد بود.
و من الله توفیق
زینب مزارى
حوت ١٣٩٩

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • ۱
  • دلو

  • ۱۴۰۰
  • 21
  • January
  • 2022
  • 17
  • جُمادى الآخرة
  • 1443

امار سایت