بصیراحمد دولت آبادی هم اسمانی شد!

نبی قانع زاده

اوکه فریاد گر و راوی رنجهای ۲۵۰ ساله مردم اش بود او که تاریخ ۴۰ ساله اخیر کشور را ازنزدیک شاهد بود و بخشهای از این دوره را نوشت او زوایای پنهان وتاریک آنرا میدانست با تعهد و هدفی که داشت ده ها اثر ماندگاری تاریخی و تحقیقی را برای روشنگری اذهان جامعه به مردم اش هدیه کرد او ماندگارترین اثاری را برای نسل های آینده به یاد گار گذاشت ، دولت آبادی از نسلی بود که کم توقع ، هدفمند وپرکار بود او برای تغییر در جامعه اش نوشت که امروز اگر شاهد تغییراتی از جنس خودآگاهی تاریخی هستیم قطعا تاثیرگذاری دولت آبادی ها و یزدانی ها و…..است که امروز شاهد خود باوری تغییرات مثبت در زمینه های تحصیل و رشد فرهنگی در جامعه هستیم.
او باور داشت که می نویسد و تاثیر میگذارد براین اساس با دیگر همراهان خود مرکزنویسندگان افغانستان را به وجود اورد در مجله سراج با الهام ازسراج کاتب غمنامه ای مردم خود را به حافظه تاریخ سپرد او سالها مجله حبل الله را مدیریت کرد و مطلب برایش نوشت او در پیام مستضعفین درد رنج قشر مستضعف جامعه خودرا ناله کرد او برای مردمش در هفته نامه وحدت ، ترانه وحدت و یک دلی را سرود.
اکنون او رفته است از او ده ها جلد کتاب به میراث مانده است و آثار زیادی از او بیاد گار مانده است که به زیور چاپ آراسته نگردیده است خوب است که علاقه مندان او کمر همت ببندند و آنها را به چاپ برسانند.
واضح است که از رفقای دولت آبادی که شرکای قدرت هستند کاری برای او نخواهند کرد چنانچه در گذشته نکردند او با سختی ها و دشواری ها ساخت با فقر و تنگدستی یک لحظه از اهداف خود عقب نشینی نکرد و در چند سال اخیرهم با اینکه از شدت مریضی در عذاب بود رنج نامه نویس رنجهای مردمش بود او با یک دنیا غصه و رنج و بی وفایی یاران از این دنیا چشم پوشید با رفتن اش خلا بزرگی در جامعه فرهنگی کشور وارد گردید که پر کردن این خلا مشکل خواهد بود.

این ضایعه را به خانواده دولت آبادی و یارانش تسلیت می گویم یاد و خاطره اش را گرامی میداریم.

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • ۲۸
  • جدی

  • ۱۴۰۰
  • 18
  • January
  • 2022
  • 14
  • جُمادى الآخرة
  • 1443

امار سایت