افزایش اعتماد به نفس با چند گام

آیا می دانستید طرز نشستن به افزایش اعتماد به نفس کمک می کند. محققان دانشگاه اوهایو دریافتند افرادی که درست و صاف می نشینند قادرند در آن وضعیت افکار مثبت و بهتری نسبت به خود داشته باشند تا زمانی که هنگام نشستن قوز می کنند. به نظر می رسد نحوه نشستن ما نه فقط روی طرز فکر دیگران درباره ما تاثیر می گذارد، بلکه حتی بر ذهنیت خود ما نیز تاثیرگذار است. اگر می خواهید اعتماد به نفستان را در چند مرحله تقویت کنید، این مطلب را به نقل از مجله «روان شناسی امروز» مطالعه کنید.

گفت وگوی درونی خود را تغییر دهید. چند بار در طول روز به خود می گویید نادان، نفهم چرا این کار را کردی؟ در مقابل این گفت وگوهای درونی آگاهانه تر برخورد کنید. وقتی از خود انتقاد می کنید یا جملات منفی به کار می برید، آن را تصحیح کنید و بگویید: «ممکن است این بار تصمیم درستی نگرفته باشم اما حداقل این است که تجربه کسب کرده ام!»

یک فهرست از کارهای خوبی را که روزانه انجام می دهید، تهیه کنید. این کار باعث تقویت نقاط قوت و میزان مسئولیت پذیری و همکاری تان با دیگران می شود.

برنامه خود را مشخص کنید. ما زمانی احساس می کنیم اعتماد به نفس نداریم که ندانیم چه می خواهیم و می خواهیم چه کنیم. برای یادگیری وقت بگذارید، سوال کنید، اطلاعات خود را افزایش دهید و مشکلات را شناسایی کنید. دانستن در هر شرایطی باعث تقویت اعتماد به نفس می شود.

سپاسگزار باشید. یک خودکار و کاغذ بردارید و برای آن چه دارید، یک کلمه «متشکرم» بنویسید. مطمئن باشید که سپاسگزاری شما از آن چه در زندگی دارید، به اعتماد به نفستان منجر می شود.

مرتب باشید. نظم و ترتیب اعتماد به نفس می آورد. به وقتی که باید برای نظم و ترتیب دادن کارهایتان اختصاص دهید، فکر نکنید، بلکه به نتیجه آن فکر کنید.

آگاهانه گوش کنید. وقتی اعتماد به نفسمان ضعیف می شود، فکرمان فقط به کمبودها و نقاط ضعف معطوف می شود. سعی کنید با آگاهانه  گوش کردن، آن چه را قبلاً متوجه آن نبوده اید بشنوید. همه صداهای آشنا و موسیقی جاری در زندگی به افزایش اعتماد به نفس ما کمک می کند.

به دیگران کمک کنید. هیچ امری به اندازه کمک کردن به کسی که از ما ضعیف تر است، نمی تواند اعتماد از دست رفته مان را بازگرداند. از هر مهارت و استعدادی که دارید برای کمک به افراد دور و نزدیک، آشنا و غریبه بهره ببرید و اثر معجزه آسای آن را بر تقویت اعتماد به نفس خود ببینید.

افکارنیوز

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • ۲۸
  • جدی

  • ۱۴۰۰
  • 18
  • January
  • 2022
  • 14
  • جُمادى الآخرة
  • 1443

امار سایت